Koperwiek

Redwing | Turdus iliacus

Click photo to enlarge

Koperwiek | Redwing | Turdus iliacus / Arnold meijer - Blue Robin

Koperwiek 287C1706 | Koperwiek in de winter

Koperwiek | Redwing | Turdus iliacus / Arnold meijer - Blue Robin

Koperwiek 287C1723 | Koperwiek in de winter

Koperwiek | Redwing | Turdus iliacus / Arnold meijer - Blue Robin

Koperwiek 287C1732 | Koperwiek in de winter

Koperwiek | Redwing | Turdus iliacus / Arnold meijer - Blue Robin

Koperwiek 287C1737 | Koperwiek in de winter

koperwiek redwing turdus iliacus lijster thrush

Advertenties